Ylläpito ja Noste-kehityspalvelu

Varmista sivustosi hyvinvointi ja jatkuva, ongelmaton toiminta sekä kilpailukyky julkaisun jälkeen. Jättämällä sivuston ylläpidon meille voit keskittyä omaan työhösi. Noste-kehityspalvelu takaa jatkuvalla kehitystyöllä, että sivusto palvelee muuttuvilla markkinoilla parhaalla mahdollisella tavalla eikä jää kilpailijoiden jalkoihin.

Ylläpito ja Noste-kehityspalvelu

Kuten kaikki tekninen, verkkosivustot tarvitsevat säännöllistä, jatkuvaa huolenpitoa ja huoltoa. Nettisivujen tietoturvan on pysyttävä kunnossa, ja niiden toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti tekniikan ja palveluiden kehittyessä. Toisinaan bitti yksinkertaisesti vain pyörähtää poikittain ja vaatii korjaamista sivustolla.

Sivuston ylläpito varmistaa, että sivuston toiminta jatkuu keskeytyksettä, päivitykset tehdään ajallaan ja sivustosta löytyy riittävät varmuuskopiot vahingon sattuessa.

Noste-kehityspalvelulla saat ylläpidon lisäksi paketin jatkuvaa kehitystä sivustolle sekä suoran yhteyden sen toteuttaneeseen tiimiin ongelmatilanteissa tai tarvitessasi apua vaikkapa sisällön päivityksessä.

Sekä ylläpito että Noste-kehityspalvelu räätälöidään sivuston ja tilaajan tarpeiden mukaan tapauskohtaisesti.

Takaamme koodin toimivuuden korjaamalla uudella sivustolla – tai sivuston uusissa ominaisuuksissa – ilmenevät virheet 6 kuukauden ajan julkaisusta.

Tarjoamme ylläpitoa ja jatkuvan kehityksen palvelua itse rakentamiemme sivustojen lisäksi kaikille WordPress-sivustoille, joille koemme rehellisesti voivamme tarjota tukea. Sivuston yhteensopivuus tutkitaan tapauskohtaisesti.

Ylläpito

Ylläpidossa asiakkaan sivusto pidetään toimintakuntoisena ja tietoturvallisena. Päivitämme lisäosat ja sisällönhallintajärjestelmän, teemme varmuuskopiot sekä korjaamme tekniset ongelmat niiden ilmetessä. Ylläpidon paketti räätälöidään aina tapauskohtaisesti ja sitä laajennetaan tarvittaessa lisäpalveluilla.

Suuri osa ylläpitoon kuuluvista toimista suoritetaan automaattisesti, mikä pienentää inhimillisen virheen tai unohtamisen mahdollisuutta. Lisäksi tarkistamme tärkeimpien päivitysten ja muutosten onnistumisen myös manuaalisesti sekä pidämme silmällä, että kaikki näyttää oikealta ja toimii kuten pitääkin.

Käyttämämme palvelinalusta on pohjoismainen WP.one, joka tarjoaa erinomaisen WordPress-optimoidun kodin sivustoille. Sivustot latautuvat nopeasti, palvelinten tietoturva on korkea ja palvelu tarjoaa oletuksena kattavat ylläpito- ja varmuuskopiointiominaisuudet.

Yhteys ylläpitäjään

Voit aina ottaa meihin yhteyttä sivuston toimintaa koskevista asioista:

Urho Niemelä

050 3909 202

urho@digiotus.fi

Varmuuskopiot

 • Sivusto varmuuskopioidaan automaattisesti päivittäin (sisältyy WP.one-pakettiin).
 • Lisäksi teemme sivustosta kerran kuukaudessa automaattiset varmuuskopiot toisena kappaleena siltä varalta, että varsinainen palvelin kaatuu tai materiaaliin ei päästä jostain syystä käsiksi.

Tietoturva

 • Sivustosi tietoturva pysyy kunnossa. Sekä sivuston rakentaminen että käytettyjen palvelinten valinta tehdään tietoturva huomioiden.
 • Sivustolla on perustason suojaus palvelunestohyökkäyksiä vastaan (sisältyy WP.one-pakettiin), jota voidaan tarvittaessa vahvistaa lisäpalveluilla.
 • Sivuston ja lisäosien kriittiset tietoturvapäivitykset haavoittuvuuksille tehdään manuaalisesti niiden ilmetessä “best effort” -periaatteella – tavallisesti seuraavana arkipäivänä.

Päivitykset

 • Sivustolle suoritetaan automaattiset päivitykset päivittäin (sisältyy WP.one-pakettiin). Päivitysten laatu tarkistetaan automaattisesti, jolloin uutta ja vanhaa versiota verrataan visuaalisesti toisiinsa ja virhetilanteessa päivitys perutaan.
 • Automaattisten päivitysten onnistuminen tarkistetaan manuaalisesti kerran kuukaudessa ja mahdolliset epäonnistuneet automaattipäivitykset suoritetaan tuolloin käsin.
 • WP:n isot, nimetyt versiopäivitykset – esim. 6.3 “Lionel” → 6.4 “Shirley” – teemme manuaalisesti. Päivitystä ei kuitenkaan tehdä heti vaan yleensä vasta, kun isommasta versiopäivityksestä julkaistaan sen ensimmäinen huoltopäivitys – kuten 6.4.1. Näin sivustolla vältetään WP:n uusissa isoissa päivityksissä mahdollisesti ilmenevät bugit sekä muut lastentaudit, jotka kehittäjäyhteisö korjaa nopeasti version julkaisusta.
 • Huolehdimme sivustolla käytössä olevien maksullisten lisäosien lisensseistä.

Räätälöinti

Ylläpitopaketti räätälöidään sivustokohtaisesti, koska yksikään sivusto ei ole samanlainen ja asiakkaiden vaatimukset vaihtelevat. Räätälöinti voi sisältää esimerkiksi:

 • Erilaiset perustasoa korkeammat SLA-vaatimukset. Tällä hetkellä tarjoamme palveluitamme vain best effort -periaatteella.
 • Oletuksesta poikkeavat suoritusvälit määräaikaisille toimenpiteille. Lähtökohtaisesti ylläpito tapahtuu kerran kuukaudessa.
 • UpTime-monitoroinnin, jolla saamme välittömästi tiedon, jos sivustosi on alhaalla, ja ongelmaan voidaan reagoida nopeasti. Verkkokaupan kaatuminen sesonkiaikana voi käydä kalliiksi, ja kriittisiä palveluita tarjoavalla sivustolla jatkuva toiminta on välttämätöntä.
 • Sivuston toiminnan automaattisen monitoroinnin rikkoutumisen varalta, jonka avulla se saadaan nopeasti toimintakuntoon esimerkiksi sisällönhallinnan virheen rikottua sen.
 • Linkkien säännöllisen tarkistuksen, jotta sivuston käyttäjät löytävät varmemmin etsimänsä eivätkä eksy tai poistu kokonaan siltä törmätessään sivustolla jo pitkään maatuneisiin, rikkinäisiin linkkeihin.

Noste-kehityspalvelu

Noste-kehityspalvelu sisältää ylläpidon lisäksi paketin jatkuvaa, suunnitelmallista kehitystyötä, jolla sivustolle voidaan toteuttaa sekä uusia ominaisuuksia että hioa vanhoista entistä toimivampia. Palvelupaketin laajuus ja työmäärä räätälöidään aina sivuston ja tilaajan tarpeiden mukaan.

Sivustoa jatkuvasti kehittämällä voidaan varmistaa, että se palvelee asiakkaitasi ja yritystäsi aina parhaalla mahdollisella tavalla, hioutuen entistä terävämmäksi myynnin ja viestinnän työkaluksi. Myös sivuston elinkaari pitenee ja se säilyttää kilpailukykynsä pidempään. Sivuston läpikotaisin tunteva tiimimme avustaa sitä koskevissa teknisissä tai käytön ongelmissa, minkä lisäksi tarjoamme ammattilaisen tukea, perspektiiviä ja vinkkejä sisältöjen suunnitteluun ja esittämiseen sivustolla.

Jatkokehitysideoita uudelle sivustolle syntyy usein jo sen rakennusvaiheessa. Julkaisun jälkeen ilmenee lisätarpeita, oivalletaan uusia mahdollisuuksia ja kehitysideoita syntyy käyttökokemusten sekä analytiikan perusteella. Nosteessa näihin parannusmahdollisuuksiin voidaan tarttua aktiivisesti hyvissä ajoin. Kehityspalvelu sopiikin erinomaisesti asiakkaille, jotka haluavat panostaa sivustoonsa ja verkkoliiketoimintaansa systemaattisesti tulevaisuuteen sijoittaen.

Palvelu sisältää

 • Kaikki ylläpidon palvelut
 • Sovitun määrän kehitystiimin työpanosta viikoittain, kuukausittain tai kvartaaleittain.
 • Tiimin, joka tuntee asiakkaan sivuston läpikotaisin teknisesti, designiltaan sekä sen business-tavoitteiden näkökulmasta. Autamme myös sisältöä koskevissa haasteissa.
 • Kehityssuunnitelman, jossa määritellään pakettiin kuuluvan kehitystyön luonne, laajuus ja toimintatavat.
 • Määräaikaiset asiakaspalaverit, joissa päivitetään kehityssuunnitelmaa ja käydään läpi, mitä edeltävällä jaksolla on saatu valmiiksi sekä mitä tehdään seuraavaksi.

Palvelun hyödyt

 • Sivustosi palvelee käyttäjiä ja yritystäsi jatkuvasti paremmin. Varmistat, että saat siitä täyden hyödyn ja että se pysyy kilpailukykyisenä myös tulevaisuudessa. Sivuston toimintaa ja käyttökokemusta voidaan optimoida ja hioa niin loppukäyttäjälle kuin ylläpitäjällekin.
 • Sivuston elinkaari pitenee, kun uusiin mahdollisuuksiin, tarpeisiin ja haasteisiin tarttuminen onnistuu pienellä kynnyksellä, pian niiden ilmenemisestä.
 • Sivustosi kehitykseen varataan osaavan tiimin työaikaa ennakoidusti viikoittain, kuukausittain tai kvartaalettain.
 • Kustannusten ennakointi helpottuu ja ne voidaan hajauttaa pidemmälle aikavälille. Resurssit voidaan ohjata tehokkaammin sivuston konkreettiseen kehittämiseen molempia osapuolia rasittavan paperityön sijasta.
 • Sivustolle tehtävää kehitystä ei tarvitse toteuttaa kertarysäyksellä, jolloin työ ei yksin nielaise kehityksen aikana tarvittavia henkilöresursseja, se on helpompi sovittaa muihin arjen askareisiin ja eteneminen on kepeämpää.

Kehityskohteet

Kehityskohteet voivat olla melkeinpä mitä hyvänsä sivustoon liittyvää. Tyypillisesti kehitys keskittyy sivuston ominaisuuksien parantamiseen tai täydentämiseen, mutta fokus voi olla myös esimerkiksi sisältöjen tai sivuston rakenteen hiomisessa.

 • Käytettävyys
 • Sisällönhallinta
 • Suorituskyky
 • Saavutettavuus
 • Hakukoneoptimointi SEO
 • Sisältö

Kehitysideat

Sivuston kehitysideoita ja tarpeita voidaan kerätä useista lähteistä, niihin voidaan päätyä aktiivisella suunnittelulla tai analytiikan pohjalta ja monia ideanpoikasia syntyy kentällä orgaanisesti arkityön yhteydessä:

 • Uuden sivuston rakennusvaiheessa projektiin osallistuvalla tiimillä muodostuu yleensä monenlaisia toteutuskelpoisia ideoita, jotka eivät mahdu käsillä olevaan projektiin, mutta ne säilötään kehityskoriin odottamaan sopivampaa hetkeä.
 • Asiakkaan eri osastoilta – myynniltä, markkinoinnilta, viestinnältä, asiakaspalvelulta.
 • Otuksen kehitystiimiltä, joka voi benchmarkata kilpailijoita ja suunnitella asiakkaan sivustolle entistä toimivampia malleja.
 • Analytiikkatyökaluista kerätyn datan pohjalta
 • Asiakkaan kumppaneilta
 • Asiakaskyselyistä

Etsitkö laadukkaan verkkosivuston toteuttajaa? Tarvitsetko tulevaisuudessakin toimivan verkkokaupan? Kaipaavatko nykyiset nettisivut uudistamista?

Ota yhteyttä ja jutellaan projektistasi!